Hoe gaat dat in zijn werk?

Om u een indruk te geven het verloop van het proces hieronder het stappenplan
Stap 1: 1e kennismaking + situatie analyse
Naar aanleiding van de afspraak die volgt op uw contactaanvraag kunnen wij nader kennis maken (vrijblijvend)
Stap 2: Geheel vrijblijvend voorstel op maat
Naar aanleiding van ons gesprek ontvangt u een uitgebreid voorstel
Stap 3: Tot overeenstemming komen
Indien ons voorstel aansluit bij uw gedachten leggen we afspraken vast in een opdrachtbevestiging
Stap 4: Uitvoeren van werkzaamheden
Gemiddeld zijn wij twee weken bezig met slopen / bouwen van de badkamer
Stap 5: Oplevering badkamer
Na gereedkomen van de badkamer, leveren wij het project op. Hierbij zorgen wij ervoor dat het verpakkings-, restmateriaal of puin wordt afgevoerd en de werkplek schoon wordt achtergelaten. U betaalt de badkamer geheel na gereedkomen, dus geen aanbetalingen vooraf!
Stap 6: Controle + nazorg project
Circa twee maanden na oplevering komen wij ter controle de uitgevoerde werkzaamheden inspecteren, hierbij kijken wij of de door ons geleverde badkamer naar behoren functioneert